Pečuji o pečující

Už rok o nás pečují, co my uděláme pro ně? Pečujme o ně také!

Před více než rokem vypukla pandemie koronaviru i na území České republiky. Stala se zkouškou pro všechny obyvatele a obyvatelky, přesto na část lidí udeřila s obzvlášť zdrcující silou. Řadí se mezi ně především pečující: ať už mluvíme o zdravotních sestrách, které už několik měsíců s neuvěřitelným nasazením bojují o každý lidský život v první linii českých nemocnic. Mluvíme o pečovatelkách v domovech pro seniory nebo v domovech pro lidi s postižením, které starostem o své klienty a klientky podřizují veškerý svůj soukromý život. Mluvíme i o rodičích, kteří v této složité době byli donuceni přibrat ke své práci i role učitelek, kuchařek nebo družinářek, aby zajistili dobrou péči o své děti.

Je bohužel smutnou pravdou, že špatná strategie naší vlády pro boj s COVIDem způsobila, že opatření negativně dopadla zejména na ženy, které byly už před pandemií finančně znevýhodněné a politicky podreprezentované. Často to souvisí s celospolečenským vnímáním péče, jako “podřadné” práce, kterou mají automaticky vykonávat právě ženy – ať už za dveřmi svých domovů, nebo na různých pracovištích. Tato asymetrie tu je dlouhodobě, nyní ale už více než rok vidíme, jak je péče klíčová pro fungování společnosti a jak nezastupitelnou funkci má tento typ práce z hlediska lidské soudržnosti, národní bezpečnosti i hladkého fungování země.

Krize zvýraznila nerovnosti v postavení žen a mužů – nejen, že ženy stále berou o 20% méně než muži na stejných pozicích, opatření české vlády, které se prakticky výhraně podřizují jedinému strategickému cíli, a to je udržet kola průmyslu v chodu, způsobila, že jsme jako první hodili přes palubu profese a odvětví, ve kterých významně převažují ženy – ať už tím, že jsme na jejich ramena přesunuli veškerou zodpovědnost a tíhu boje s COVIDem, nebo tím, že jako první zavíráme odvětví podnikání a služeb, které jsou výrazně feminizované. Mezi zdravotnickými pracovníky výrazně převládají ženy oproti mužům, stejně tak v pečovatelských službách, ve školství, ale i v sektorech služeb, které byly uzavřené mezi prvními – obchod, stravování a pohostinství, ubytování a turismus, osobní služby. 

Rok poté, co vypukla globální pandemie, u příležitosti Mezinárodního dne žen, je na místě vyjádřit těmto ženám (a mužům) hluboký obdiv. Poděkovat jim za jejich neutuchající nasazení. Lidé, kteří pečují, si totiž zaslouží naši péči – proto chceme využít Mezinárodního dne žen k tomu, abychom připomněly, že si vážíme nejen péče samotné, ale i těch, které a kteří ji vykonávají. Přidejte se k nám, je to jednoduché!

Potěšte kolektiv zdravotních sester ve vaší regionální nemocnici dárkem. Pošlete pečovatelkám do domova seniorů pozornost podle vašeho uvážení. Kupte květiny, čokolády, předplaťte masáže nebo zařiďte ženám v první linii dobrý oběd. Dejte najevo, že jejich práci vidíte, a že ji vnímáte jako zásadní – nejen pro dnešní dobu. Můžete také ponouknout firmy nebo konkrétní lidi, aby vás následovali a zapojili se do naší akce. Letošní oslava Mezinárodního dne žen se totiž nese v duchu hesla PÉČE PRO PEČUJÍCÍ a startuje právě zítra: 8.3.2021.


A trvat může libovolně dlouho: týden, nebo i měsíc. Je to jen na vás!

Postup: kup dárek – vyber nemocnici/ pečovatelský dům pro seniory nebo jiné potřebné/ pošli dárek a vyfoť se na sociální sítě s hashtagy #mdz2021 #pecujiopecujici

#MDZ2021 #Pecujiopecujici